Nước Mắm Phú Quốc Chỉ Dẫn Địa Lý – Phú Hà 40 đạm – Hộp 6 Chai 510ml