Nước mắm truyền thống – cần một chính sách phát triển, sự hỗ trợ của nhà nước và sự ủng hộ của người tiêu dùng để giữ gìn và bảo tồn gia vị của quê hương, nước mắm truyền thống sẽ chết dần ngay tại nơi nó được sinh ra.

Nước mắm Phú Hà – Phú Quốc là một một trong những doanh nghiệp nước mắm truyền thống của Phú Quốc, vì vậy chúng tôi rất mong sẽ nhận được những sự ủng hộ của quý khách hàng để bảo tồn ngành nghề truyền thống và đem lại những sản phẩm nước mắm sạch, truyền thống cho người Việt.

 

https://www.youtube.com/watch?v=uAp07JNwSU4

Tin liên quan